flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Історія Куликівського районного суду

 

 
 
 

 

Історична довідка

 

про створення Куликівського

районного суду

Чернігівської області

 

 

Становлення Куликівського районного суду як такого, нерозривно пов'язане з історією створення Куликівського району Чернігівської області та судової системи в Україні.

Різні письмові джерела одностайно стверджують, що село Куликівка виникло на великій поштовій дорозі десь посередині між містами Чернігів та Ніжин і простяглося вздовж цієї дороги. У 1861 р. у Чернігівських єпархіальних відомостях говорилося, що село Куликівка Чернігівського повіту лежить на великому шляху між містами Черніговом і Ніжиним, в 32 верстах від першого і в 45 від останнього.

Легенда говорить, що початок існування села відноситься до ХІІІ століття (за усними переказами), тобто існує сім століть. Про початок села пам’яток не збереглося. Говорять, що перший поселенець Куликівки поставив свою хату над тим самим болотом, над яким і нині стоїть церква. «Який то кулик сидить над болотом?» — говорили проїжджі, і з того часу назва Куликівка залишалася за місцем поселення.

Куликівка — це старовинне село, яке входило до складу Салтиково-Дівицької сотні Ніжинського козацького полку, створеного в 1648 році.

 Після приєднання України до Росії царський уряд всіляко сприяв збагаченню козацької старшини, щоб привернути її до себе. Старшина часто одержувала «на ранг» маєтності у вигляді окремих сіл з селянами. Куликівка теж стала ранговим селом, коли гетьман Мазепа віддав її ніжинському полковнику обозному Матвію Шендюху.

 Коли часи Мазепи минули, гетьман Скоропадський віддав Куликівку ніжинському полковникові судді Роману Лазаревичу. З того часу Куликівка була ранговим селом суддів Ніжинського полку. Хто був у Ніжині суддею, той і володів нашим селом.

Після того, як імператриця Катерина ІІ остаточно ліквідувала козацтво і скасувала автономію Лівобережної України, Куликівка стала державним селом, а рангові селяни — державними селянами. В березні 1802 року було утворено Чернігівську губернію, до складу якої входила й Куликівка.

Судова реформа 1864 р. ліквідувала колишній феодальний суд. Вводилися дві системи судових установ: суди з суддями, які обиралися (мирові судді та з'їзди мирових суддів) і суди з суддями, які призначалися - окружні суди та судові палати. Інститут мирових суддів утворювався в містах та повітах.

Судоустрій УРСР бере свій початок з 4 січня 1918 р., від часу прийняття постанови Народного Секретаріату України «Про введення Народного суду». Центральне місце в системі судів належало революційним трибуналам, які були затверджені «Положенням про революційні трибунали» від 23 лютого 1918 р. Ці дві гілки судів - народні суди і революційні трибунали проіснували до 1922 року.

16 грудня 1922 р. у ході судової реформи, що розпочалася з переходом до НЕПу, ВУЦВК було затверджено «Положення про судоустрій УСРР», згідно якого судові органи, що існували раніше, скасовувалися, натомість утворювалася єдина система судових установ, яка складалася з трьох ланок: народні суди (діяли у складі одного судді і двох народних засідателів), губернські суди, Верховний суд УСРР.

Судова система України за період з 1922 р. була єдиною, триланковою, її зміна відбувалась лише у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою. З січня 1925 року ліквідовані губернії і перейдено на трьох ступеневу систему управління. На території колишньої Чернігівської губернії стало чотири округи: Конотопський, Ніжинський, Новгород-Сіверський і Чернігівський. Частина земель Куликівського району була віднесена до Ніжинського, а частина – до Чернігівського округу.

У зв’язку з ліквідацією губерній і створенням округів губернські суди були замінені окружними. Тому, положенням від 25 жовтня 1925 р. була створена така система судів: народні суди, окружні, головний суд Автономної Молдавської РСР і Верховний суд Української РСР.

У 1930 р. були ліквідовані територіальні округи, у зв’язку з чим натомість окружних судів були утворені міжрайонні, які охоплювали декілька районів і виконували функцію попередніх окружних судів.

У лютому 1931 році в республіці для спрощення системи управління було розформовано 119 районів. Було ліквідовано і наш Куликівський район, а його населені пункти підпорядкували Олишівці.

У 1932 р. в Україні було запроваджено обласний адміністративно-територіальний поділ. Відповідно були внесені зміни і до судової системи — міжрайонні суди були перетворені на обласні.

Відповідно до постанов ВЦИК від 22.01.1935 року на території Чернігівської області було створено 20 нових районів. Куликівський – за рахунок Олишівського і Ніжинського.

У 1941-1943 рр. в місцевостях, де оголошувався військовий стан, народні й обласні суди перетворювалися у військові трибунали.

Після Другої світової війни цивільну судову систему в УСРР формально було відновлено зі скасуванням військових трибуналів. Однак військові суди й надалі продовжували відігравати провідну роль у судочинстві, тільки наприкінці 1947 – початку 1948 рр. було поновлено склад обласних судів. І тільки у 1949 р. відбулися перші вибори народних суддів і народних засідателів. Останні обиралися безпосередньо громадянами району.

В лютому 1957 р. обласні суди отримали право здійснювати контроль за всією діяльністю народних судів. Реорганізація судової системи в Україні була завершена прийняттям 25 грудня 1958 року Основ законодавства про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік та Закону про судоустрій УРСР від 30 червня 1960 р., відповідно до якого замість дільничної системи народних судів встановлювалися єдині народні суди району чи міста, які тепер обиралися не на три, а на п’ять років. Народні засідателі обиралися на два роки зборами трудових колективів.

Відповідно до указу президії Верховної Ради УРСР від 30.12.1962 року про укрупнення сільських районів України в Чернігівській області було ліквідовано ще 14 районів: Куликівський – з передачею його територій Ніжинському та Чернігівському районам.

І, нарешті, відповідно до Указу Верховної Ради УРСР від 08 грудня 1966 року у складі Чернігівської області утворений Куликівський район, який існує донині. В зв’язку з відновленням Куликівського району знову став діяти Народний суд Куликівського району. Згідно з Конституцією СРСР, прийнятою 7 жовтня 1977 року , Народний суд Куликівського району перейменований в Куликівський районний народний суд.

У подальшому неодноразово змінювався й порядок обрання (призначення) суддів. Зокрема, Законом УРСР „Про судоустрій УРСР” в ред. 05.06.1981р. було збережено раніше існуючий порядок обрання суддів та передбачалось, що районний народний суд утворювався в районі. Народні судді районних народних судів обиралися громадянами району на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п'ять років. Проте був змінений порядок обрання голови відповідного суду, при обранні двох чи більше народних суддів районна Рада народних депутатів затверджує на сесії голову відповідного районного народного суду з числа обраних народних суддів.

Законом України „Про судоустрій України” в ред. від 24.02.1994р. передбачалось, що судді районних судів обираються обласними Радами народних депутатів строком на десять років. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, обираються на п'ять років. Голова районного суду і його заступник з числа обраних суддів затверджуються обласними Радами народних депутатів. Відповідно до положень Закону України " Про внесення змін та доповнень до Закону України " Про судоустрій " прийнятого 24.02.1994р. Куликівський районний народний суд став назватися Куликівським районним судом.

Із прийняттям Конституції України 28 червня 1996 року та прийняттям змін до Закону України „Про судоустрій України” у редакції від 21.06.2001 року був встановлений порядок обрання (призначення) суддів місцевих судів, де передбачалось, що судді місцевих судів обираються Верховною Радою України безстроково у порядку, встановленому законом. Судді місцевих судів, які вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються Президентом України строком на п'ять років у порядку, встановленому законом. Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010р. голова місцевого суду, його заступник призначаються на посади строком на п'ять років із числа суддів  цього  суду та звільняються з посад Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів.

 

Судді Куликівського районного суду в минулому:

1949 - 1957 роки – народний суддя Герасимов Микола Олександрович, 1891 р. н.

1958  - 1967 роки -  народний суддя Жупинський Олексій Якович, 1929 р. н.

1968 – 1976 роки - народний суддя  Синиця (Кузьменко, Вітрук) Людмила Федорівна, 1937 р. н.

1976 – 1982 роки - народний суддя Протасова (Строєнок) Антоніна Тихонівна, 1946 р.н.

1982 – 1987 роки- народний суддя Нартов Анатолій Дмитрович, 1944 р.н.

1987-1996,  2002-2010 роки - суддя, голова суду Білий Михайло Михайлович, 1947 р.н.

1993 – 2001 роки– суддя Димитришин Володимир Васильович, 1960 р.н.

1997 – 2000 роки – суддя Гусак Віталій Іванович, 1955 р.н.

2002  - 2003 роки - суддя Ковальова Тетяна Георгіївна, 1959 р.н.

2005 - 2007 роки – суддя Цибенко Ірина Володимирівна, 1975 р.н.

На даний час Куликівський районний суд Чернігівськоі області згідно штатного розпису має 3 посади судді, з яких 2 адміністративні посади – посада голови суду та посада заступника голови суду,  15 посад працівників апарату суду.

Сьогодення:

з 23.07.2001 – д/ч суддя, голова суду, в. о. голови суду Войтех Олександр Ілліч, 1957 р.н. (відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про обрання суддів» від 30.11.2006 № 405-V обраний суддею Куликівського районного суду Чернігівської області безстроково);

 

з 06.06.2012 – д/ч суддя Іванець Світлана Василівна, 1975 р.н. (відповідно до Указу Президента України «Про призначення суддів» від 18.05.2012 року призначена строком на 5 років суддею Куликівського районного суду Чернігівської області).

 

З жовтня 2003 року Куликівський районний суд знаходиться за адресою: смт. Куликівка, вул. Шевченка, 3. Перший поверх даного приміщення займає Управління праці та соціального захисту населення Куликівської РДА. Приміщення другого поверху та частину господарського приміщення передано Куликівською РДА відповідно до розпорядження від 13.10.2003 року Куликівському районному суду Приміщення суду, яке він займав з 1969 року по жовтень 2003 року за адресою: смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, 27. На сьогоднішній день за даною адресою знаходяться Куликівське районне управління юстиції, ВДВС Куликівського РУЮ та Державна нотаріальна контора.

 


 Будівля, де розміщувався суд до 1969 року, не збереглась.

 

 

ФОТО КОЛИШНІХ СУДДІВ КУЛИКІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ:

 

 Синиця (Кузьменко, Вітрук) Людмила Федорівна, 08.03.1937 р. н.

 1968 – 1976 – суддя Куликівського районного суду

  

 

Димитришин Володимир Васильович, 02.07.1960 р.н.

1993-2001 – суддя Куликівського районного суду

 

  

 

Гусак Віталій Іванович

14.09.1955- 27.06.2006

1997-2000 – суддя Куликівського районного суду

 

  

 

Ковальова Тетяна Георгіївна.09.09.1959 р.н.

2002-2003 – суддя Куликівського районного суду.

З 2003 – суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області.

  Цибенко Ірина Володимирівна, 1975 р.н.

2005-2007 – суддя Куликівського районного суду.

З 2007 – суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова

 

Білий Михайло Михайлович, 07.08.1947 р. н.

1987-1996,  2002-2010 - суддя, голова Куликівського районного суду.

Займається адвокатською діяльністю.