flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Особливості розгляду судами справ пов'язаних з виборчим процесом

12 березня 2019, 15:55

Пунктом 3 частини 1 статті 27 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» передбачено, що апеляційний суд надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства.

Постановою Центральної виборчої комісії від 27 грудня 2018 року № 253 «Про початок виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року» початок виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року оголошено з 31 грудня 2018 року.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом.

У статті 277 КАС України закріплені особливості провадження у справах, пов’язаних із виборами Президента України.

Виборча комісія, кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб’єкт виборчого процесу, виборець, законні права або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право оскаржувати рішення чи дії громадського об’єднання, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції.

Кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб’єкт виборчого процесу чи окружна виборча комісія мають право оскаржувати до суду дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових та службових осіб, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги спростування опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата.

Юрисдикція

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, зокрема пов’язані з виборчим процесом щодо:

  • оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій, членів цих комісій за місцезнаходженням відповідної комісії (ч. 5 ст. 273, ч. 8 ст. 277 КАС України);
  • уточнення списку виборців (ч.2 ст. 274 КАС України);
  • оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори, за їх місцезнаходженням (ч.3 ст. 275 КАС України).

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, пов’язані з виборчим процесом щодо:

  • оскарження рішень, дій чи бездіяльності територіальних (окружних) виборчих комісій, а також членів зазначених комісій, щодо підготовки та проведення місцевих виборів, виборів Президента України, за місцезнаходженням відповідної комісії (ч. 4 ст. 273, ч. 9 ст. 277 КАС України);
  • оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, за їх місцезнаходженням (ч. 3 ст. 275 КАС України);
  • інших питань у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу, за місцем вчинення дії чи місцем, де ця дія повинна бути вчинена (ч. 5 ст. 276 КАС України).

Частиною 3 статті 21 КАС України передбачено, що якщо справа щодо однієї з вимог підсудна окружному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - місцевому загальному суду як адміністративному суду, таку справу розглядає окружний адміністративний суд.

Частиною 4 статті 21 КАС України передбачено, що якщо справа щодо однієї з вимог підсудна апеляційному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - місцевому адміністративному суду, таку справу розглядає апеляційний адміністративний суд.

Звертаємо увагу на те, що зазначені справи не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження (враховуючи складність та значний суспільний інтерес).

Строки звернення

П’ять днів з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, саме стільки часу передбачено частиною 6 статті 273 КАС України для подачі позовної заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цієї комісії.

Звертаємо увагу на те, що днем подання позовної заяви, апеляційної скарги є день їх надходження до відповідного суду.

Строки розгляду

Суд вирішує адміністративні справи, що пов’язані з виборчим процесом, у дводенний строк після надходження позовної заяви.

Також:

  • адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування;
  • адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, вирішуються судом до закінчення голосування;
  • адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування, вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної заяви;
  • адміністративні справи пов’язані з виборами Президента України за скаргами, поданими на вчинені порушення з моменту припинення голосування на виборчих дільницях, протягом двох днів після дня голосування.

Звертаємо увагу на те, що суд приймає позовну заяву щодо рішення, дії чи бездіяльності виборчої комісії або члена відповідної комісії до розгляду незалежно від сплати судового збору. У разі несплати судового збору на момент вирішення справи суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених КАС України (ч. 9 ст. 273 КАС України).

Розгляд справ

Про відкриття провадження в адміністративній справі, а також про ухвалене рішення суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня.

Щодо подання позовної заяви та про дату, час і місце розгляду справи суд негайно повідомляє відповідача та інших учасників справи шляхом направлення тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності – кур’єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв’язку. Неприбуття у судове засідання учасника справи, повідомленого відповідно до положень статті 268 КАС України, не перешкоджає розгляду справи.

Звертаємо увагу на те, що у виборчих справах суд проголошує повне судове рішення, копії яких невідкладно видаються учасникам справи або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення. Судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження – з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Порядок оскарження рішень

Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом та їх оскарження закріплені у статті 278 КАС України.

Згідно з нормою статті 297 КАС України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.