flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Наказ о-17 люстрація

 

 

 

К У Л И К І В С Ь К И Й  Р А Й О Н Н И Й  С У Д

вул. Шевченко, 3 смт. Куликівка  Чернігівської області  16300, тел/факс.  2-11-50 ,e-mail:inbox@kl.cn.court.gov.ua , код за ЄДПРПОУ 02894355

  НАКАЗ

 09 грудня  2014 року                                                                                      № о-17                                            

Про перевірку відомостей

щодо застосування заборон,

передбачених Законом України

« Про очищення влади»

          З метою виконання вимог Закону України « Про очищення влади» відповідно до статті 41 Закону України « Про судоустрій і статус суддів», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України            «  Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, та Плану проведення перевірок відповідно до Закону України « Про очищення влади»,затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025 – р,-

                                                                  НАКАЗУЮ :

 1.       Установити дату початку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»,стосовно суддів Куликівського районного суду  Чернігівської  області – 10 грудня 2014 року.

 2.    Визначити відповідальних осіб за проведення перевірки: за організацію перевірки -  консультанта з кадрової роботи Куликівського районного суду Чернігівської області  Бугай Ярину Петрівну та за розміщення інформації на веб-сайті суду –  головного спеціаліста з інформаційних технологій Куликівського районного суду Чернігівської області  Ляшенка Юрія Сергійовича.

 3.        Відповідальній особі :

 1)      У день видання цього наказу довести його до відома суддів Куликівського районного суду Чернігівської  області;

 2)      Організувати прийняття від суддів Куликівського  районного суду  Чернігівської області власноручно написаних заяв про застосування чи незастосування до них заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них та декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складену за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

 3)  11 грудня 2014 року подати голові Куликівського районного суду  Чернігівської  області інформацію щодо подання відповідних заяв суддями Куликівського  районного суду  Чернігівської  області, згод на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них та декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складену за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 4)  Головному спеціалісту з інформаційних технологій суду Ляшенку Ю.С. розмістити цей наказ на офіційному веб – сайті Куликівського районного суду Чернігівської області у день його видання.

 4.      Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

 

Голова Куликівського районного суду

Чернігівської області                                   О.І. Войтех