flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План роботи суду на 1 півріччя 2017

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. голови Куликівського районного суду Чернігівської області

                                                                        

                                                                                           ____________ С.В. Іванець

    “_09_” січня 2017 року

П Л А Н

роботи Куликівського районного суду

на І півріччя 2017 року

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Відм.

про вик.

1. Організаційна робота суду

1.1

Проводити збори суддів з обговорення питань організації діяльності суду, по розгляду справ, узагальнень судової практики та аналізів судової практики

у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці

Іванець С.В.

 


1.2

Проаналізувати дані судової статистики та підвести підсумки роботи за 2016 рік. Результати розглянути на зборах суддів та працівників апарату суду.

січень-лютий

Іванець С.В.,

Янко Ю.Г.,

 

1.3

Оцінка і аналіз ефективності діяльності суду. Опублікування на офіційній веб-сторінці суду інформації про результати оцінки діяльності суду.

січень

Янко Ю.Г.,

Ляшенко Ю.С.

 

 

1.4

Здійснювати розгляд актуальних питань щодо діяльності суду, виконання вимог Інструкції з діловодства, застосування програми Д-3 на оперативних нарадах працівників апарату суду.

щомісяця

Янко Ю.Г.,

Денисенко В.О., Ляшенко Ю.С. 

 

1.5

Здійснювати перевірку правильності і своєчасності звернення до виконання вироків, рішень та постанов суду.

Здійснення перевірки стану заповнення ОСК.

в кінці кожного кварталу

Янко Ю.Г.,

Бережанська С.М.,

 

 

1.6

 

 

Виготовити описи судових справ та документів суду за 2016 рік та передати справи до архіву суду, відповідно до вказаних описів та статкарток.

січень - березень

Бережанська С.М.,

Полторескул Я.О.,

Корж Ю.С.

 

1.7

Впорядкування архіву суду, знищення нарядів та матеріалів, термін зберігання яких сплинув.

 

протягом півріччя

 

Бережанська С.М., експертна комісія

 

 

1.8

З питань роботи КП «Д-3» керівнику апарату (заступнику керівника апарату) інформувати збори суддів суду.

за вимогою

Янко Ю.Г.,

Бережанська С.М.

 

 

2. Навчання суддів та працівників суду

2.1

Закріплення знань по вивченню Інструкції з діловодства  та Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

протягом півріччя

судді, працівники суду

 

2.2

Проводити навчання із працівниками суду щодо заповнення електронної декларації.

лютий-березень

Бережанська С.М., консультант суду

 

2.3

Проводити заняття із працівниками суду з питань узагальнення судової практики судів вищої інстанції.

по мірі необхідності

Денисенко В.О. 

 

2.4

Проводити заняття із суддями та працівниками суду по вдосконаленню роботи в КП Д-3.

по мірі внесення оновлень

 

Ляшенко Ю.С.

 

2.5

Проводити заняття із працівниками суду по вивченню змін до чинного законодавства та нормативних документів.

 

по мірі внесення змін

Денисенко В.О.

 

2.6

Ознайомлення із новими можливостями КП Д-3 у зв’язку із проведеними оновленнями.

по мірі внесення оновлень

судді, працівники суду

 

3. Узагальнення судової практики

3.1

Аналіз справляння судом судового збору за подання заяв, скарг до суду, за видачу документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень у 2016 році.

квітень

Іванець С.В.,

Денисенко В.О.

Полторескул Я.О.

 

3.2

Проведення інших аналізів і узагальнень по справам згідно плану апеляційного суду Чернігівської області в разі надходження відповідних запитів.

згідно строку, встановленого апеляційним судом Чернігівської області

виконавці, визначені в.о. голови суду при надходженні запиту

 

4. Профілактична та правоосвітня робота

4.1

Проводити заняття з працівниками суду по дотриманню вимог Інструкції з діловодства, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, а також щодо запобігання та протидії корупції.

в кінці кожного місяця

Янко Ю.Г.,

Бережанська С.М.

 

 

4.2

Забезпечувати публікації в засобах масової інформації з питань судової практики.

по мірі необхідності

судді,

Денисенко В.О.

 

4.3

Своєчасно подавати інформацію про діяльність суду через офіційний веб-сайт.

протягом планового періоду

Янко Ю.Г.,

Ляшенко Ю.С.

 

5. Робота з кадрами

5.1

Формування особових справ в КП «Кадри-веб».

протягом планового періоду

консультант суду

 

5.2

Забезпечення своєчасного декларування доходів суддями та працівниками апарату суду.

січень-квітень

консультант суду

 

5.3

Забезпечення роботи з кадровим резервом у 2017 році.

протягом планового періоду

консультант суду

 

5.4

Підвищувати кваліфікацію працівників апарату суду шляхом проведення семінарських занять та стажування.

протягом планового періоду

Янко Ю.Г.,

Бережанська С.М.,

Денисенко В.О.

 

5.5

Здійснення заходів по охороні праці та пожежної безпеки, проведення інструктажів з техніки безпеки.

протягом планового періоду

Бережанська С.М.

 

5.6

Організація виробничої практики студентам навчальних закладів згідно договорів та офіційних погоджень між сторонами.

по мірі необхідності

Бережанська С.М.,

консультант суду

 

5.7

Забезпечення роботи конкурсної комісії.

за потребою

консультант суду

 

 

6. Кодифікаційно-довідкова робота

6.1

Забезпечення оновлення довідкової інформації  та інформації довідкового характеру на веб-сайті суду та на стендах у приміщенні суду.

протягом півріччя

 

Ляшенко Ю.С., Бережанська С.М.

 

6.2

Поповнення нормативно – правової бази бібліотеки суду.

Внесення необхідних відміток  у контрольні примірники законодавчих та нормативно-правових документів відповідно до внесених у них змін та доповнень.

по мірі необхідності

Денисенко В.О.

 

7. Питання матеріально-технічного забезпечення діяльності суду

7.1

Аналізувати стан матеріально – технічного забезпечення суду і надавати необхідну інформацію в ТУ ДСА.

протягом півріччя

 

Іванець С.В.,

Янко Ю.Г.

 

 

7.2

Забезпечення своєчасного списання товарно-матеріальних цінностей.

періодично по мірі необхідності

Янко Ю.Г.,

консультант суду

 

7.3

Підготувати до експлуатації у весняно-літній період службовий автомобіль суду.

лютий-квітень

Янко Ю.Г.,

Лаба М.Ф.

 

7.4

Поточне обслуговування автоматизованої системи документообігу суду, мережі Інтернет, комп’ютерної та оргтехніки.

протягом півріччя

 

Ляшенко Ю.С.

 

 

 

Заступник керівника апарату                                    С.М. Бережанська