flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План роботи Куликівського районного суду на І півріччя 2016 року

 

                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Куликівського районного суду Чернігівської області

                                                                        

                                                                                           ____________ О.І. Войтех

    “_11_” січня 2016 року

П Л А Н

роботи Куликівського районного суду

на І півріччя 2016 року

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Відм.

про вик.

1. Організаційна робота суду

1.1

Проводити збори суддів з обговорення питань організації діяльності суду, по розгляду справ, узагальнень судової практики та аналізів судової практики

у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці

Войтех О.І.

 


1.2

Проаналізувати дані судової статистики та підвести підсумки роботи за 2015 рік. Результати розглянути на зборах суддів та працівників апарату суду.

січень-лютий

Войтех О.І.,

Янко Ю.Г.,

 

1.3

Оцінка і аналіз ефективності діяльності суду. Опублікування на офіційній веб-сторінці суду інформації про результати оцінки діяльності суду.

січень

Янко Ю.Г.,

Ляшенко Ю.С.

 

 

1.4

Здійснювати розгляд актуальних питань щодо діяльності суду, виконання вимог Інструкції з діловодства, застосування програми Д-3 на оперативних нарадах працівників апарату суду.

щомісяця

Янко Ю.Г.,

Чубук І.В.,

Ляшенко Ю.С.

 

 

1.5

Здійснювати перевірку правильності і своєчасності звернення до виконання вироків, рішень та постанов суду.

Здійснення перевірки стану заповнення ОСК.

в кінці кожного кварталу

Янко Ю.Г.,

Бережанська С.М.,

 

 

1.6

 

 

Виготовити описи судових справ та документів суду за 2015 рік та передати справи до архіву суду, відповідно до вказаних описів та статкарток.

січень - березень

Бережанська С.М.,

Бойко С.С.,

Бугай Я.П.

 

1.7

Впорядкування архіву суду, знищення нарядів та матеріалів, термін зберігання яких сплинув.

 

протягом півріччя

 

Бережанська С.М., експертна комісія

 

 

1.8

З питань роботи КП «Д-3» керівнику апарату (заступнику керівника апарату) інформувати збори суддів суду.

за вимогою

Янко Ю.Г.,

Бережанська С.М.

 

 

2. Навчання суддів та працівників суду

2.1

Закріплення знань по вивченню Інструкції з діловодства  та Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

протягом півріччя

судді, працівники суду

 

2.2

Вивчення ЗУ «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VІІ.

квітень-травень

працівники суду

 

2.3

Проводити заняття із працівниками суду з питань узагальнення судової практики судів вищої інстанції.

по мірі необхідності

Чубук І.В.

 

 

2.4

Проводити заняття із суддями та працівниками суду по вдосконаленню роботи в КП Д-3.

по мірі внесення оновлень

 

Ляшенко Ю.С.

 

2.5

Проводити заняття із працівниками суду по вивченню змін до чинного законодавства та нормативних документів.

 

по мірі внесення змін

Денисенко В.О.

 

2.6

Ознайомлення із новими можливостями КП Д-3 у зв’язку із проведеними оновленнями.

по мірі внесення оновлень

судді, працівники суду

 

3. Узагальнення судової практики

3.1

Аналіз справляння судом судового збору за подання заяв, скарг до суду, за видачу документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень у 2015 році.

квітень

Войтех О.І.,

Чубук І.В.

 

3.2

Проведення інших аналізів і узагальнень по справам згідно плану апеляційного суду Чернігівської області в разі надходження відповідних запитів.

згідно строку, встановленого апеляційним судом Чернігівської області

виконавці, визначені головою суду при надходженні запиту

 

4. Профілактична та правоосвітня робота

4.1

Проводити заняття з працівниками суду по дотриманню вимог Інструкції з діловодства, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, а також щодо запобігання та протидії корупції.

в кінці кожного місяця

Янко Ю.Г.,

Бережанська С.М.

 

 

4.2

Забезпечувати публікації в засобах масової інформації з питань судової практики.

по мірі необхідності

судді,

Чубук І.В.

 

4.3

Своєчасно подавати інформацію про діяльність суду через офіційний веб-сайт.

протягом планового періоду

Янко Ю.Г.,

Ляшенко Ю.С.

 

5. Робота з кадрами

5.1

Формування суддівських досьє

січень

Войтех О.І.,

Іванець С.В.,

Бугай Я.П.

 

5.2

Формування особових справ в КП «Кадри-веб».

протягом планового періоду

Бугай Я.П.

 

5.3

Забезпечення проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов’язків і завдань.

лютий

Войтех О.І.,

Янко Ю.Г.,

Бугай Я.П.

 

5.4

Забезпечення своєчасного декларування доходів суддями та працівниками апарату суду.

січень-квітень

Бугай Я.П.

 

5.5

Забезпечення роботи з кадровим резервом у 2016 році.

протягом планового періоду

Бугай Я.П.

 

5.6

Підвищувати кваліфікацію працівників апарату суду шляхом проведення семінарських занять та стажування.

протягом планового періоду

Янко Ю.Г.,

Бережанська С.М.,

Чубук І.В.

 

5.7

Здійснення заходів по охороні праці та пожежної безпеки, проведення інструктажів з техніки безпеки.

протягом планового періоду

Бережанська С.М.

 

5.8

Організація виробничої практики студентам навчальних закладів згідно договорів та офіційних погоджень між сторонами.

по мірі необхідності

Бережанська С.М.,

Бугай Я.П.

 

5.9

Забезпечення роботи конкурсної комісії.

за потребою

Бугай Я.П.

 

6. Кодифікаційно-довідкова робота

6.1

Забезпечення оновлення довідкової інформації  та інформації довідкового характеру на веб-сайті суду та на стендах у приміщенні суду.

протягом півріччя

 

Ляшенко Ю.С.,

Чубук І.В., Бережанська С.М.

 

6.2

Поповнення нормативно – правової бази бібліотеки суду.

Внесення необхідних відміток  у контрольні примірники законодавчих та нормативно-правових документів відповідно до внесених у них змін та доповнень.

по мірі необхідності

Денисенко В.О.

 

7. Питання матеріально-технічного забезпечення діяльності суду

7.1

Аналізувати стан матеріально – технічного забезпечення суду і надавати необхідну інформацію в ТУ ДСА.

протягом півріччя

 

Войтех О.І.,

Янко Ю.Г.

 

 

7.2

Забезпечення своєчасного списання товарно-матеріальних цінностей.

періодично по мірі необхідності

Бойко С.С.,

Бугай Я.П.

 

7.3

Підготувати до експлуатації у весняно-літній період службовий автомобіль суду.

лютий-квітень

Янко Ю.Г.,

Лаба М.Ф.

 

7.4

Поточне обслуговування автоматизованої системи документообігу суду, мережі Інтернет, комп’ютерної та оргтехніки.

протягом півріччя

 

Ляшенко Ю.С.

 

 

Помічник голови

Куликівського районного суду                                                                           І.В. Чубук