flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План роботи суду на 2 півріччя 2016 року

 

     ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Куликівського районного суду Чернігівської області

                                                                                        __________________О.І. Войтех

                                                                                       01 липня 2016 року

 

П Л А Н

роботи Куликівського районного суду

на ІІ півріччя 2016 року

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Відмітка про виконання

1. Організаційна робота суду

1.1

Проводити збори суддів з обговорення питань організації діяльності суду, по розгляду справ, узагальнень судової практики та аналізів судової практики.

у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці

Войтех О.І.

 

1.2

Проаналізувати дані судової статистики та підвести підсумки роботи за 1-ше півріччя 2016 року. Результати розглянути на загальних зборах суддів та працівників апарату суду.

 

липень-серпень

Войтех О.І.,

Янко Ю.Г.

 

1.3

Оцінка і аналіз ефективності діяльності суду. Опублікування на офіційній веб-сторінці суду інформації про результати оцінки діяльності суду.

серпень

Янко Ю.Г.,

Ляшенко Ю.С.

 

1.4

Розглядати на оперативних нарадах результати узагальнення судової практики судів вищої інстанції.

по мірі необхідності

Войтех О.І.

 

1.5

Здійснювати розгляд актуальних питань щодо діяльності суду, виконання вимог Інструкції з діловодства, застосування програми Д-3 на оперативних нарадах працівників апарату суду.

щомісяця

Янко Ю.Г.,

Чубук І.В.,

Ляшенко Ю.С.

 

1.6

Здійснювати перевірку правильності і своєчасності звернення до виконання вироків, рішень і постанов суду. Здійснення перевірки стану заповнення ОСК.

в кінці кожного кварталу

Янко Ю.Г., Бережанська С.М.

 

1.7

Впорядкування архіву суду, знищення нарядів та матеріалів, термін зберігання яких сплинув.

 

протягом півріччя

Бережанська С.М., експертна комісія

 

1.8

З питань роботи програми Д-3 керівнику апарату (заступнику керівника апарату) інформувати збори суддів суду.

 

за вимогою

Янко Ю.Г.,

Бережанська С.М.

 

2. Навчання суддів та працівників суду

2.1

Закріплення знань по вивченню Інструкції з діловодства та Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

протягом півріччя

судді, працівники апарату суду

 

2.2

Проводити заняття із працівниками суду з питань судової практики судів вищої інстанції.

по мірі необхідності

Чубук І.В.

 

2.3

Проводити заняття із суддями та працівниками суду по вдосконаленню роботи в програмі Д-3.

по мірі внесення оновлень

Ляшенко Ю.С.

 

2.4

Проводити заняття із працівниками суду по вивченню змін до чинного законодавства та нормативних документів.

по мірі внесення змін

Денисенко В.О.

 

 

 

2.5

Ознайомлення із новими можливостями КП Д-3 у зв’язку із проведеними оновленнями

по мірі внесення оновлень

судді, працівники суду

 

3. Узагальнення судової практики

3.1

Аналіз причин скасування і зміни судових рішень.

щоквартально

Войтех О.І.,

Чубук І.В.

 

3.2

 

Проведення інших аналізів і узагальнень по справам згідно плану апеляційного суду Чернігівської області в разі надходження відповідних запитів.

згідно строку, встановленого апеляційним судом Чернігівської області

виконавці, визначені головою суду при надходженні запиту

 

4. Профілактична та правоосвітня робота

4.1

Проводити заняття з працівниками суду по застосуванню Інструкції з діловодства, Положення про автоматизовану систему документообігу, а також щодо запобігання корупції.

в кінці кожного місяця

Янко Ю.Г., Бережанська С.М.

 

4.2

Забезпечити публікації в засобах масової інформації з питань судової практики.

по мірі необхідності

судді,

Чубук І.В.

 

4.3

Своєчасно подавати інформацію про діяльність суду через офіційний веб-сайт.

протягом планового періоду

Янко Ю.Г., Ляшенко Ю.С.

 

5. Робота з кадрами

5.1

Формування особових справ в КП «Кадри-веб».

протягом планового періоду

Бугай Я.П.

 

5.2

Організовувати виробничу практику студентам навчальних закладів згідно договорів та офіційних погоджень між сторонами.

по мірі необхідності

Бережанська С.М.,

Бугай Я.П.

 

5.3

Забезпечення роботи конкурсної комісії.

за потребою

Бугай Я.П.

 

5.4

Провести аналіз використання щорічних та додаткових відпусток суддями та працівниками апарату суду за 2016 рік.

листопад

Бугай Я.П.

 

5.5

Підготувати та затвердити графік відпусток суддів та працівників апарату суду на 2017 рік.

грудень

Войтех О.І.,

Янко Ю.Г.,

Бугай Я.П.

 

5.6

Складання та своєчасна подача звітності по кадрам.

протягом півріччя

Бугай Я.П.

 

5.7

Здійснення заходів по охороні праці та пожежної безпеки, проведення інструктажів з техніки безпеки.

протягом півріччя

Бережанська С.М.

 

5.8

Підвищувати кваліфікацію працівників апарату суду шляхом проведення семінарських занять та стажування.

протягом півріччя

Янко Ю.Г.,

Бережанська С.М.

 

6. Кодифікаційно-довідкова робота

6.1

Забезпечення оновлення довідкової інформації та інформації довідкового характеру на веб-сайті суду та на стендах у приміщенні суду

протягом півріччя

Ляшенко Ю.С.,

Чубук І.В.,

Бережанська С.М.,

Бойко С.С.

 

 

6.2

Поповнення нормативно – правової бази бібліотеки суду.

Внесення необхідних відміток  у контрольні примірники законодавчих та нормативно-правових документів відповідно до внесених у них змін та доповнень

по мірі необхідності

Денисенко В.О.

 

6.3

Складання, погодження та затвердження номенклатури справ суду на 2017 рік

листопад-грудень

Бережанська С.М.,

Бойко С.С.,

Бугай Я.П.

 

7. Питання матеріально-технічного забезпечення діяльності суду

7.1

Аналізувати стан матеріально – технічного забезпечення суду і надавати необхідну інформацію в ТУ ДСА

протягом півріччя

Войтех О.І.,

Янко Ю.Г.

 

7.2

Підготовка та проведення щорічної інвентаризації основних засобів та матеріальних цінностей, що знаходяться в користуванні працівників суду

жовтень-листопад

Янко Ю.Г.,

Бережанська С.М.

 

7.3

Забезпечення своєчасного списання товарно-матеріальних цінностей.

періодично по мірі необхідності

Бойко С.С.,

Бугай Я.П.

 

7.4

Поточне обслуговування: автоматизованої системи документообігу суду,

мережі Інтернет,

комп’ютерної та оргтехніки;

службового автомобіля.

протягом півріччя

Ляшенко Ю.С.,

 

 

 

 

Лаба М.Ф.

 

           

 

Помічник голови

Куликівського районного суду                                                                                І.В. Чубук